Common Abbreviations

 

• ACCAC: Qualifications, Curriculum and Assessment Authority for Wales – Galler (akademik) Derecelendirme, Müfredat ve Değerlendirme Yetkili Kurulu
• AICE: Advanced International Certificate of Education – Uluslararası İleri Eğitim Sertifikası
• A-level: Advanced level – İleri düzey
• ARELS: Association of Recognised English Language Services – Onaylı İngilizce Hizmetleri Derneği
• AS-level: Advanced Supplementary level – İleri Ek düzey
• BA: Bachelor of Arts – Lisans derecesi (sosyal bilimler)
• BAC: British Accreditation Council for Independent Further and Higher Education – İngiliz Özel İleri ve Yüksek Eğitim Akreditasyon Konseyi
• BALEAP: British Association of Lecturers in English for Academic Purposes – Akademik İngilizce Eğitmenler Derneği
• BASELT: British Association of State English Language Teaching – İngiliz Devlet İngilizce Öğretim Derneği
• Beng: Bachelor of Engineering – Mühendislik Lisans derecesi
• BS: Bachelor of Surgery – Cerrahi Lisans derecesi
• BSc: Bachelor of Science – Lisans derecesi (fen bilimleri)
• BTEC: Business and Technology Education Council (now part of Edexcel) – İşletme ve Teknoloji Eğitim Konseyi
• DfES: Department for Education and Skills; formerly the Department for Education and Employment
• Dphil: Doctor of Philosophy – Felsefe Doktoru
• EAP: English for Academic Purposes – Akademik İngilizce
• EAQUALS: European Association for Quality Language Services – Nitelikli Yabancı Dil Hizmetleri Avrupa Derneği
• ECS: Education Counselling Service – Eğitim Danışmanlık Hizmeti
• EEA: European Economic Area – Avrupa Ekonomik Alanı
• ELT: English Language Teaching/Training – İngilizce Öğretim ve Eğitimi
• ESL: English as a Second Language – İkinci Dil Olarak İngilizce
• ESP: English for Specific Purposes – Özel Amaçlı İngilizce
• EU: European Union – Avrupa Birliği
• FD: Foundation degree – iki yıllık yüksek öğretim derecesi, üniversite öncesi
• FE: Further education – Yüksek (İleri) eğitim
• GCE: General Certificate of Education – Genel Eğitim Sertifikası
• GCSE: General Certificate of Secondary Education – Genel Orta Öğretim Sertifikası
• GMAT: General Management Admission Test – Genel İşletme Yönetimine Giriş Sınavı
• GNVQ: General National Vocational Qualification – Genel Ulusal Mesleki Eğitim Belgesi
• HE: Higher education – Yüksek eğitim
• HND: Higher National Diploma – Ulusal Yüksek Öğrenim Diploması
• IB: International Baccalaureate – Uluslararası Diploma
• IELTS: International English Language Testing System – Uluslararası İngilizce Sınav Sistemi
• IGCSE: International GCSE – Uluslararası Genel Orta Öğretim Sertifikası
• LCCI: London Chamber of Commerce and Industry – Londra Sanayi ve Ticaret Odası
• LLM: Master of Laws – Hukuk Yüksek Lisans derecesi
• MA: Master of Arts – Sosyal Bilimler masterı
• MB: Bachelor of Medicine – Tıp Lisans diploması
• MBA: Master of Business Administration – İşletme Yönetimi Masterı
• Mchem: Master of Chemistry (undergraduate level) – Kimya Masterı (lisans düzeyinde)
• Mcomp: Master of Computer Science (undergraduate level) – Bilgisayar Bilimleri Masterı (lisans düzeyinde)
• Med: Master of Education – Eğitim Masterı
• Meng: Master of Engineering (undergraduate level) – Mühendislik Masterı (lisans düzeyinde)
• MmanSci: Master of Management Science (undergraduate level) – Yönetim Bilimi Masterı (lisans düzeyinde)
• Mmath: Master of Mathematics (undergraduate level) – Matematik Masterı (lisans düzeyinde)
• MML: Master of Modern Languages (undergraduate level) – Modern diller masterı (lisans düzeyinde)
• MnatSci: Master of Natural Sciences (undergraduate level) – Doğal Bilimler Masterı (lisans düzeyinde)
• Mpharm: Master of Pharmacy (undergraduate level) – Eczacılık Masterı (lisans düzeyinde)
• Mphil: Master of Philosophy – Felsefe Masterı
• Mphys: Master of Physics (undergraduate level) – Fizik Masterı (lisans düzeyinde)
• Mres: Master of Research – Araştırma Masterı
• MSc: Master of Science – Fen Bilimleri Masterı
• Msci: Master of Science (undergraduate level) – Fen Bilimleri Masterı (lisans düzeyinde)
• NHS: National Health Service – Ulusal Sağlık Hizmetleri
• NVQ: National Vocational Qualification – Ulusal Mesleki Yeterlilik Belgesi
• PGCE: Postgraduate Certificate in Education – Eğitimde Lisansüstü Sertifika
• PG Cert: Postgraduate certificate – Yüksek Lisans sertifikası
• PG Dip: Postgraduate diploma Yüksek Lisans diploması
• PhD: Doctor of Philosophy – Doktora derecesi (diploması)
• TEFL: Teaching English as a Foreign Language – Yabancı Dil olarak İngilizce Öğretimi
• TESOL: Teaching English to Speakers of Other Languages – Ana dili İngilizce olmayanlara İngilizce Öğretimi
• TOEFL: Test of English as a Foreign Language – Yabancı dil olarak İngilizce Sınavı
• TTA: Teacher Training Agency – Öğretmen Eğitim Kurumu
• TWES: Training and Work Experience Scheme – Staj ve İş Deneyimi Programı
• UCAS: Universities and Colleges Admissions Service – Üniversite ve Kolejlere Kabul Hizmeti
• UKCOSA: UKCOSA: The Council for International Education – Uluslararası Eğitim Konseyi